logo
最新公告

企业QQ注册

发布时间:2021-06-05 10:11:39

       企业QQ注册流程你了解吗? 企业QQ怎么注册,具体操作步骤:
       1.进入企业QQ,点击售前咨询
       2.在申请企业QQ前跟客服沟通一下,了解清楚企业QQ申请都需要那些资料,可有免费申请的企业QQ,了解后在去申请
       3.在企业QQ页面往下拉,点击申请体验
       4.在申请体验这里填写申请资料,公司名称,行业,员工人数,电话等,输入完成以后点击申请体验
       5.在申请企业QQ提交后就会获得体验企业QQ,如果需要长期使用,按照下方步骤购买企业QQ,如果想长期使用记得每年续费
       6.在这里输入需要企业QQ号码进行购买可以进行选择套餐,选择在线人数,号码类型等,输入完成以后点击登陆并继续
       7.这时就已经登陆了企业QQ,登陆以后可以进行修改资料,下载企业版的QQ进行登陆使用。
       到这里企业QQ的注册就完成啦。